TAMI SEPARATION TECHNOLOGIES

达美分离技术(苏州工业园区)有限公司坐落在苏州工业园区,主要负责亚太地区产品的市场开拓与产品销售.

更多信息

+86 512 676 225 36/37
+86 512 676 225 32
Mr. Yan Yong
4007-1, No.33 Xinggui street, Suzhou Phoenix Cultural Plaza SIP Suzhou 215021 Jiangsu#Label


应用

塔米工业,是陶瓷过滤
解决方案的理想合作伙伴,主要有3个方面。
查看更多

TAMI Industries 应用